Bostäder för unga

Transformation av studentbostäder i Kungshamra.

Transformation | Kungshamra studentbostadsområde ligger i västra Bergshamra inom Solna stad. Området byggdes 1965 – 1967 efter att ELLT arkitektkontor vunnit en arkitekttävling om utformningen av stadsplan och bostäder 1962. Husen ägs och förvaltas av SSSB själva.

Dagens Kungshamra är unikt som plan och arkitektur med en tydlig samlande tanke bakom såväl bebyggelsens inbördes förläggning i området som i uttrycket hos de enskilda byggnaderna. Områdets identitet och starka uttryck har renderat det ett kulturmiljöskydd i dagens detaljplan som syftar till att säkerställa att dess egenart beaktas och bevakas då området utvecklas över tid.

Ort: Solna | Typ: Ombyggnad av bostäder | År: 2019- | Arkitekter: Erik Pramborg, Petter Kärnekull, Ola Hellekant Nilsson, Malin Rosvall, Frans Ahlbom, Marlen Bieri, Alexandra Hugly | Beställare:  Stiftelsen Stockholms Studentbostäder AB

Lugnet Arkitektur har projekterat en omfattande ombyggnad av hus 11, ett av fyravåningshusen i studentbostadsområdet. Vårt fokus har varit att lyfta och förstärka byggnadens ursprungliga karaktär genom färg och materialval.

Projektet innefattade ombyggnad av befintliga korridorlägenheter till smålägenheter med pentry, nya installationer och fasadrenovering.

De tidigare gemensamma köken, två per plan, byggdes om till större lägenheter, samt gemensamhetslokal.

De tidigare gemensamma köken, två per plan, byggdes om till större lägenheter, samt gemensamhetslokal.

Erik Pramborg

Arkitekt MSA
070-994 66 86