Brandmästaren

Brandmästaren.

Transformation | Tidigare kvartersbebyggelse inom fastigheten som uppförts under sent 1800-tal revs under tidigt 1970-tal och ersattes omgående av dagens flerbostadshus i modernistisk stil rymmande 40 bostads-lägenheter.

Byggnaden ritades av arkitekt SAR Sven Löfström och stod färdig 1974 med två skänklar i rät vinkel över kvarterets sydvästra hörn utmed Jungfrugatan och Linnégatan.  

Byggnaden hade inte genomgått några genomgripande renoveringar eller ombyggnader sedan den uppfördes och var så gott som i ursprungligt skick. Dock underhållen och därför välbevarad. 

Ort: Stockholm | Typ:  Renovering, Om- och tillbyggnad | År: 2018 – | Arkitekter: Ola Hellekant Nilsson, Erik Pramborg, Petter Kärnekull, Malin Rosvall | Fotograf: Frans Ahlbom | Beställare: Virtuosen Fastighets AB

Renovering och ombyggnad avsåg genomgripande den befintliga byggnaden med allmänna ytor som trapphus, garage och bostadskomplement med förråd, tvättstuga mm såväl som de 40 befintliga bostadslägenheterna, 3 mindre kontors och butikslokaler.  Det även nya bostadskompliment på gården, samt tillskapande av ytterligare en lägenhet i tidigare kontorslokal. 

Ola Hellekant Nilsson

Arkitekt SAR/MSA
Verksamhetsansvarig
+46-73-150 79 57