Ekensberg 3

Strax norr om Skytteholmsfältet i Solna ligger Kvarteret Ekensberg. Kvarteret består av tre lamellhus kring i en kuperad öppen gårdsmiljö med stora ekar. Husen byggdes 1955 och är ritat av arkitekt Sture Frölén. Den östra huskroppen ligger indraget på fastigheten, vilket bildar en generös gårdsmiljö även mot framsidan. Detta bidrog till idén och möjligheten att…

Läs mer