Innergård

Lugnet Arkitektur har på uppdrag av fastighetsbolaget Kungsleden AB utformat en kontors innergård i Kista. Med ett gångstråk som slingrar sig fram mellan växtlighet och de  organiskt formade fasta möbleringen har vi velat skapa ett mer levande och lekfullt uterum.   Typ:  Innergård År: 2018 Status:  Pågående Ort:  Stockholm, Kista Beställare: Kungsleden AB Arkitekt: Ola Hellekant…

Läs mer