Kontakt.

Ola Hellekant Nilsson

Arkitekt SAR/MSA
Verksamhetsansvarig
+46-73-150 79 57

Joel Lindström

Civil ingenjör
Kontrollansvarig enligt PBL / VD
070-754 35 45

Emanuel Ohlsson

Byggnadsingenjör
Styrelseordförande
070-741 16 56

Erik Pramborg

Arkitekt MSA
070-994 66 86

Petter Kärnekull

Arkitekt SAR/MSA
+46-79-068 12 21

Magnus Caverius

Arkitekt MSA
070-994 66 86

Niclas Annerstedt

Byggnadsingenjör
Projektledare / IT
+46-70-739 99 11

David Lookofsky

Arkitekt SAR/MSA
076-394 50 76

Marlen Bieri

Arkitekt MSA
076-419 89 65

Elisabeth Tapper

Redovisningsansvarig
070-262 11 68