Lugnet arkitektur har i sitt arbete med gårdsrummet vid Vårbergsplan velat skapa en tryggare och mer levande miljö. Vi har arbetat för att alla målgrupper i området ska kunna känna sig hemma i det egna gårdsrummet.

 

Skiss

 

Vi har tagit utgångspunkt i material från lokala workshops där de boende har gått ihop om vad de har ansett vara viktigast att arbeta med i just deras område.