Om oss

skiss

Lugnet Arkitektur AB är ett arkitektföretag med verksamhet inom konceptutveckling, gestaltning, planering och projektering i stads- och bebyggelsemiljö. Kontoret startades sommaren 2017 av Ola Hellekant Nilsson, Joel Lindström, Emanuel Ohlsson , Jerry Wikström och Niclas Annerstedt. Företaget har sitt säte i Nacka.

Vi delar lokaler och verkar kontinuerligt tillsammans med byggprojektledingsföretaget Byggsamordnare i Sverige AB. Företagens verksamheter överlappar- och går i varandra i såväl tidiga skeden som vid genomförande av byggprojekt. Något som både gynnar kvaliteten på vårt arbetssätt och gagnar våra respektive produkter.

»För våra beställare kan vi gestalta, leda och genomföra ny- och ombyggnadsprojekt till hållbara och värdeskapande helheter i plan- och byggprocessens alla skeden«

Lugnet fungerar som ett projektkontor med bredd och erfarenhet som gör att vi kan ta oss an alla skeden av plan- och byggprocessen. Vi erbjuder tjänster av högsta klass inom arkitektur, projekterings- och projektledning. Kontoret utmärker sig genom sin förmåga att genomföra arkitektuppdrag med ansvarstagande och engagemang i åtagandet från början till slut genom en process där projektens förverkligande också ingår. Vi ritar, räknar och bygger!

Lugnet Arkitektur arbetar med vedertagna system för kvalitets- och miljöledning som ansluter till ISO-normer. Vi är certifierade passivhusdesigners och har kompetens som Bas-P och certifierade Kontrollansvariga enligt PBL. Vi tillhandahåller också utbildad personal inom Miljöbyggnad 3.0, Sweden Green Building Council.

Barca sv

FÖRETAGET

Lugnet arkitektur är arkitekter, projektledare och samhällsbyggare med starkt engagemang i vår gemensamma byggda miljö. Företaget bärs av idén att en plats eller en byggnads långsiktiga värden beror på hur väl den integreras och samverkar med sin omgivning ur samtliga hållbarhetsaspekter. Vi arbetar med husprojektering, stadsbyggnad, projekt- och byggledning inom handel, kontor, hotell och konferens, bostäder, utbildning med mera.

Vi tillhandahåller en stark samordnande kompetens med fokus på projektet, med projektledare och arkitekter under samma tak, då erfarenheten säger att idé- och initiativkraft liksom gestaltnings- och utförandeförmåga är grundläggande i framgångsrika byggprojekt.

Lugnet arkitektur startades i september 2017 och består av medarbetare med bred erfarenhet från ett antal svenska arkitektkontor. Portföljen av projekt genomförda under det egna varumärket är av naturliga skäl under uppbyggnad.