BERÄTTARLADAN

Loftet i Sunne nominerad till årets bygge 2020 – Vinterbonad berättarkonst i sagornas land Loftet förenar modern arkitektur och byggteknik med anrik kultur. Den nya konstruktionen ligger helt fristående inne i den befintliga byggnaden från 1937. Typ: Ny teaterscenÅr: 2017- Status: PågårOrt:  SunneBeställare: Västanå teaterArkitekt: Ola Hellekant Nilsson, Petter Kärnekull och David LookofskyIllustratör: David Lookofsky Intill sjön Fryken och Rottneros…

Läs mer

VÅRBERG

Lugnet arkitektur har i sitt arbete med gårdsrummet vid Vårbergsplan velat skapa en tryggare och mer levande miljö. Med utgångspunkt i lokala workshops med de boende har vi har arbetat för att alla målgrupper i området ska kunna känna sig hemma i det egna gårdsrummet.

Läs mer

INNERGÅRD

Lugnet Arkitektur har på uppdrag av fastighetsbolaget Kungsleden AB utformat en kontors innergård i Kista. Med ett gångstråk som slingrar sig fram mellan växtlighet och de  organiskt formade fasta möbleringen har vi velat skapa ett mer levande och lekfullt uterum.       Typ:  Innergård År: 2018 Status:  Pågående Ort:  Stockholm, Kista Beställare: Kungsleden AB Arkitekt:…

Läs mer

DANVIKENS HOSPITAL

Lugnet Arkitektur arbetar tillsammans med Aspect Fastighetsutveckling med program- och projekteringsarbete för att anpassa byggnaden till en ny verksamhet. Danvikens hospital är en särpräglad byggnad med en fascinerande historia. Belägen öster om Hammarbykanals utlopp i Saltsjön, är det den enda bevarade byggnaden i vad som en gång var en tät institutionsmiljö. Hospitalet utgör en viktig…

Läs mer

BOKEN 13

Tillägget är en re vitalisering och ett ianspråktagande av den befintliga fastighetens gård. Detta genom ett tillägg med en gårdsöverbyggnad som rymmer frukostmatsal för det befintliga Elite Hotel Adlons gäster. Övrig tid ingår mat-salen i det befintliga Kött- och Fiskbarens verksamhet som a’la carte-restaurang. Byggherren har i projektet varit medveten om bebyggelsemiljöns kulturhistoriska‐, miljömässiga‐ och…

Läs mer

VINDSOMBYGGNAD

Den befintliga byggnaden på Östermalm i Stockholm, utgör en av de fastigheter som uppfördes under sent 1960-tal. Huset är byggt över ett kvartershörn där det – sitt modernistiska uttryck till trots – förhåller sig lågmält till anslutande historisk bebyggelse i stenstaden. Lugnet Arkitektur och Byggsamordnare söker här tillsammans med fastighetsägaren bygglov för att riva befintliga…

Läs mer

FORELLEN 19

Projektet handlar om att skapa förutsättningar för kommunens förvaltning att sitta kvar i huset trots expansion och ökat antal medarbetare. Vi har genom studier av hur huset är organiserat logistiskt och tekniskt skapat förutsättningar för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö kombinerat med moderna krav på flexibilitet och förbättrad kontakt med kommuninvånarna. Typ: Ombyggnation kontor År: 2018 Status: Konceptskiss Ort: Tyresö…

Läs mer

EKENSBERG 3

Strax norr om Skytteholmsfältet i Solna ligger Kvarteret Ekensberg. Kvarteret består av tre lamellhus kring i en kuperad öppen gårdsmiljö med stora ekar. Husen byggdes 1955 och är ritat av arkitekt Sture Frölén. Den östra huskroppen ligger indraget på fastigheten, vilket bildar en generös gårdsmiljö även mot framsidan. Detta bidrog till idén och möjligheten att…

Läs mer

STADSFOGDEN 9

Typ: Fasadrenovering År: 2017 – pågående Status: Bygglovsansökan Ort: Stockholm Beställare: Projektledarna Bygg & Fastighet i Sverige AB Arkitekt: Ola Hellekant Nilsson, Petter Kärnekull & Emma Nilsson

Läs mer