Lugnet Arkitektur arbetar tillsammans med Aspect Fastighetsutveckling med program- och projekteringsarbete för att anpassa byggnaden till en ny verksamhet.

Danvikens hospital är en särpräglad byggnad med en fascinerande historia. Belägen öster om Hammarbykanals utlopp i Saltsjön, är det den enda bevarade byggnaden i vad som en gång var en tät institutionsmiljö.

Hospitalet utgör en viktig del i Stockholms byggnadshistoria, dels som institutionssamhälle i stadens randområde men även arkitekturhistoriskt som kvarvarande rest av landets äldsta sjukhusbebyggelse.

Byggnaden ritades av en av Nicodemus Tessin d.y’s lärjungar och en av dåtidens främsta arkitekter, Göran Josuae Adelcrantz. Adelcrantz kom under sin verksamhetstid bl a också att bli Stockholms första stadsarkitekt.

Marken där Hospitalet är beläget skänktes på 1530-talet till verksamheten av Gustav Vasa i samband med att reformationen drevs igenom. Anläggningen som då uppfördes för vårdändamål var av en annan och enklare typ än den som idag representeras av den monumentala stenarkitekturen i Danvikens hospital. När huvudbyggnaden – med kyrka – uppfördes 1725 var detta en stor satsning som möjliggjordes av att drottning Ulrika Eleonora d.y. skänkte medel trots rikets dåliga finanser. Byggnaden utgjorde då den stor färdig ett under av modernitet och hög standard.

I dag är byggnaden den enda kvarvarande fysiska lämningen efter hospitalet och representerar ett samhälls- och socialhistoriskt värde som är svårt att överskatta. Sjukhusbyggnaden utgår från kyrkorummet; på ömse sidor om kyrkan, i två plan, sträcker sig stora salar ut sig åt norr och söder. De fyra salarna hade var sin tydlig identitet genom att de i sin färgsättning utgick från de fyra grundfärgerna – blå, röd, gul och grön. Öppningarna mellan sjuksalarna och kyrkorummet satte de sjuka i förbindelse med Guds ord som förkunnades i kyrkan, vilket den här tiden ansågs ha såväl en helande kroppslig- som en själslig och andlig effekt.

Lugnet Arkitektur arbetar tillsammans med Aspect Fastighetsutveckling med program- och projekteringsarbete för att anpassa byggnaden till en ny verksamhet.

Ola Hellekant Nilsson ansvarade 2009 för utvändig restaurering.

H0427-1884
NMH 427/1884, Elias Martin, Danviken i Stockholm, Akvarell på papper

Typ: Restaurering, renovering och varsam ombyggnad
År: 2017-
Status: Pågående
Ort: Nacka kommun
Beställare: Aspect Properties AB
Arkitekt: Ola Hellekant Nilsson, Erik Pramborg & Magnus Caverius
Akvarell: Bild från Nationalmuseum
Konstnär Elias Martin, Danviken i Stockholm, Akvarell på papper