Lugnet Arkitektur har på uppdrag av fastighetsbolaget Kungsleden AB utformat en kontors innergård i Kista. Med ett gångstråk som slingrar sig fram mellan växtlighet och de  organiskt formade fasta möbleringen har vi velat skapa ett mer levande och lekfullt uterum.

1

 

A-40.1-01 PLAN INNERGÅRD

 

2018-05-28 Vis hemsida

 

Typ:  Innergård
År: 2018
Status:  Pågående
Ort:  Stockholm, Kista
Beställare: Kungsleden AB
Arkitekt: Ola Hellekant Nilsson, Emma Nilsson & Magnus Caverius