Den befintliga byggnaden på Östermalm i Stockholm, utgör en av de fastigheter som uppfördes under sent 1960-tal. Huset är byggt över ett kvartershörn där det – sitt modernistiska uttryck till trots – förhåller sig lågmält till anslutande historisk bebyggelse i stenstaden.

Lugnet Arkitektur och Byggsamordnare söker här tillsammans med fastighetsägaren bygglov för att riva befintliga vindsförråd och ersätta dessa med nya små lägenheter i ett uttryck som passar och smälter in i miljön.

Åtgärderna planeras sammanfalla med stambyte och genomgripande renovering av fastigheten som planeras utföras under 2019/2020.

Typ: Påbyggnad av lägenheter
År: 2017
Status: Bygglovsansökan
Ort: Stockholm
Arkitekt: Ola Hellekant Nilsson, Erik Pramborg & Emma Nilsson
Illustratör: Emma Nilsson

Sektion.jpgPerspektiv 1_utan linjerPerspektiv 2_utan linjer