Projektet handlar om att skapa förutsättningar för kommunens förvaltning att sitta kvar i huset trots expansion och ökat antal medarbetare. Vi har genom studier av hur huset
är organiserat logistiskt och tekniskt skapat förutsättningar för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö kombinerat med moderna krav på flexibilitet och förbättrad kontakt med kommuninvånarna.

Typ: Ombyggnation kontor
År: 2018
Status: Konceptskiss
Ort: Tyresö
Beställare: Hemfosa fastigheter AB
Arkitekt: Ola Hellekant Nilsson, Petter Kärnekull, Emma Nilsson & David Lookofsky
Illustratör: David Lookofsky

KARTA ny.png

16 Fasadgestaltning 6 _ Layout

Sektion_1_200_VECTOR.png