Strax norr om Skytteholmsfältet i Solna ligger Kvarteret Ekensberg. Kvarteret består av tre lamellhus kring i en kuperad öppen gårdsmiljö med stora ekar. Husen byggdes 1955 och är ritat av arkitekt Sture Frölén.

Den östra huskroppen ligger indraget på fastigheten, vilket bildar en generös gårdsmiljö även mot framsidan. Detta bidrog till idén och möjligheten att omvandla den tidigare kontorsmiljön i bottenvåningen till nya bostäder med terrasser i öst- och västligt läge.

De tidigare kontorslokalerna kommer att ge sex nya smålägenheter; fyra st. 1 rok. samt två st. 2 rok. Längs fasaden mot öst har vi valt att bevara de generösa fönsterstorlekar som finns idag. Dessa kommer skapa en fin koppling till lägenheternas terrasser, som omgärdas av en spaljé för insyns skull. Fasaden mot väst ligger idag delvis under marknivå. Här kommer marken att grävas ut och nya fönsteröppningar göras i fasad. Dessa lägenheter får således terrasser som vetter mot den kuperade gårdsmiljön.

Typ:  Ombyggnation av bottenvåning från kontor till lägenheter
År: 2017
Status:  Bygglovsansökan
Ort: Solna
Beställare: Projektledarna Bygg & Fastighet i Sverige AB
Arkitekt: Erik Pramborg & Emma Nilsson

IMG_0140IMG_0137Fönster i BV skall bytas, här kommer nya lägenheter