Riksbanken ville sätta stopp för falska sedlar. Ett sätt var att tillverka papper som var svårt att kopiera. Därför startade banken Tumba pappersbruk. Området visar en unik kulturmiljö som berättar historien om Tumba bruk under nästan 250 år.

Länk till artikel i tidningen Kulturvärden: Kulturens väktare | SFV

Som husarkitekt har vi haft en tydlig uppgift i att bistå Statens Fastighets Verks förvaltare i planeringen och skötseln av bruksmiljön, och som arkitekter i ledningen och samordningen av teknikkonsultgruppen. Vi har också genom vår kompetens medverkat till att säkerställa att kontinuitet och kvalitet uppnås i den löpande omvårdnaden av bruksmiljön.

Mycket av arbetet har bestått i att underhålla och utveckla bruksmiljön samtidigt som byggnadsminnets egenart, skyddsföreskrifter och ekonomi bevakats. Detta gäller allt från el- och rörstambyten i bostäder till mer komplexa frågor kring anpassningar för att skapa attraktiva miljöer för lokalhyresgäster i kulturhistoriskt känsliga byggnader och brukets något avsides läge.

Detalj- och utförandeskalan följer i många stycken bebyggelsen kvalitetsmässigt med huskompletteringar, beslagning mm i en mild färgskala. Ibland har åtgärder tidigare utförts med felaktiga val av material och metoder. En stor del av Husarkitektuppdraget har därför handlat om att ta fram handlingar som syftar till att komma till rätta med den sortens problematik. Detta integrerat med att underhåll utförs och helheten bevakas vad gäller bl.a. stilideal inom specifikt område på bruket, färgsättning, belysning m.m.

Landskapet Tumba bruk rymmer såväl väg- och gatunät som park och naturmark. SFV ansvarar för eget vägnät med anslutande park- och naturmark varför Husarkitektteamet engagerats i  förvaltningen av detta genom såväl arkitekters som landskapsarkitekters medverkan.


Hus 47: Glasning av veranda, ny smidesgrind och avgränsande växtlighet.


Hus 20: Ny smidesgrind, avgränsande växtlighet samt nytt träfönster.

Tillsammans med specialister inom olika delar av byggnadsvård arbetar vi med varsam hand för att förstärka och bevara brukets kvaliteter. Nedan restaurering av stentrappa tillsammans med stenkonservator Mikael Traung.