Lugnet arkitektur har i sitt arbete med gårdsrummet vid Vårbergsplan velat skapa en tryggare och mer levande miljö. Med utgångspunkt i lokala workshops med de boende har vi har arbetat för att alla målgrupper i området ska kunna känna sig hemma i det egna gårdsrummet.