Projektledning

Lugnet Arkitektur och Byggsamordnare – två företag som delar lokal och samarbetar nära för att skapa sömlösa projekt inom byggsektorn. Genom att ha projektledare och arkitekter under samma tak skapas en unik möjlighet att arbeta i en tvärfunktionell miljö som möjliggör ett snabbt och effektivt samarbete mellan olika yrkesgrupper inom branschen.
Vi på Lugnet Arkitektur ser styrkan i att ha en Byggsamordnare som vårt närmsta samarbetspartner. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder en heltäckande och effektiv lösning som innebär att projektering och arkitektur sker på samma plats. Detta gör att vi kan snabbt identifiera och lösa eventuella problem som kan uppstå i projekteringsprocessen. Vårt nära samarbete har också möjliggjort en fördjupad förståelse för varandras yrkesroller och ansvarsområden, vilket resulterar i att vi kan leverera högkvalitativa och hållbara projekt som är skräddarsydda efter våra kunders behov.

Från vision till verklighet - vi tar hand om hela byggprocessen

Oavsett om det gäller nybyggnation, renovering eller ombyggnad så kan vi ta hand om hela processen och se till att du blir nöjd med slutresultatet.

Vi är stolta över vårt samarbete med Byggsamordnare och vi är övertygade om att det ger oss en unik position inom byggsektorn. Tillsammans arbetar vi för att skapa en bättre och mer hållbar framtid inom byggbranschen.

Byggsamordnare Sverige AB

Genom sammanflätade kunskaper kan vi leverera högkvalitativa och hållbara projekt som är skräddarsydda efter våra kunders behov.