Berättarladan, Loftet

Berättarladan vid Västanå teater.

Transformation | Avsikten med helhetsutformningen har varit att i den karaktärsfulla ladugårdbyggnaden skapa en modern teaterscen som kan möta Västanås teaters verksamhetbehov. Val av stomme för den nya strukturen blev modern träbyggnadsteknik med massivträ i olika form. Det arkitektoniska anslaget i val av rumsförlopp, förläggning av funktioner, material och kulörer har varit att koppla nya rum till befintlig byggnad genom kontraster och utblickar så att den nya teaterlokalen ges liv i mötet mellan gammalt och nytt.

Projektet har drivits i samverkan mellan Västanå Teater, Atterfors Consulting och Bygg Dialog. Lugnet
Arkitektur har medverkat från början då finansieringsstöd söktes hos Region Värmland tillsammans med
produktionsbolaget Kultur Kapital för utförande av lokalerna och tillgänglighetsanpassning.

Ort:  Rottneros, Sunne | Typ:  Nytt teaterrum | År: 2019 | Arkitekt: Ola Hellekant Nilsson, Petter Kärnekull, David Lookofsky | Beställare: Västanå teater, ByggDialog

Ola Hellekant Nilsson

Arkitekt SAR/MSA
Verksamhetsansvarig
+46-73-150 79 57