Takträdgård i Kista

Takträdgård på kontoret hos Kungsleden i Kista.

Nybyggnad | I Sverige finns ett stort antal kontors- och samhällsfastigheter med potential att förädlas till att vara intressanta och uppdaterade spelare i bebyggelse- och kulturmiljön som arkitektur och bakgrund till vardagligt liv med moderna arbetsplatser som kan ges en stark identitet genom mindre justeringar och tillägg inom befintlig struktur. 

Med utgångspunkt i lokala workshops tillsammans med boende i området har vi arbetat för att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö. Med det lekfulla landskapet för de yngsta, ville vi skapa en tydlig kontrast till den tidigare hårdt asfalterade gården. Utegymmet och paviljongen var platser man saknade för  att umgås med familj och vänner. Med utformningen av den varierande mönstersättningen av marksten, nya belysningen och växtligheten har vi velat skapa en levande och inbjudande gårdsmiljö för alla.

Ort:  Stockholm, Kista | Typ:  Innergård i befintlig kontorsfastighet | År: 2018 – 19 | Arkitekt: Ola Hellekant Nilsson, Emma Nilsson, Magnus Caverius | Beställare: Kungsleden AB

Inom fastigheten Torsnäs 1 i centrala Kista har vi tillsammans med Kungsleden utformat en kontorsinnergård och utvecklat ett till synes konventionellt, befintligt taklandskap med ett vindlande gångstråk mellan taklanterninerna. Med hjälp av formverkan hos nya gångar och möbler av trä, ny ändamålsenlig växtlighet och ny livgivande belysning finns nu en levande innergård som hjärta i kontorsmiljön – som motiv för utblick men också med plats för möten och pauser.

Magnus Caverius

Arkitekt MSA
070-994 66 86