Våra projekt.

Upptäck hur vi har hjälpt våra kunder att förverkliga sina visioner. Vi har gestaltat och genomfört ett brett spektrum av ny- och ombyggnadsprojekt till hållbara och värdeskapande helheter.

Berättarladan vid Västanå teater | Transformation

Avsikten med helhetsutformningen har varit att i den karaktärsfulla ladugårdbyggnaden skapa en modern teaterscen som kan möta Västanås teaters verksamhetbehov. Val av stomme för den nya strukturen blev modern träbyggnadsteknik med massivträ i olika form.

Brandmästaren | Tranformation

Tidigare kvartersbebyggelse inom fastigheten som uppförts under sent 1800-tal revs under tidigt 1970-tal och ersattes omgående av dagens flerbostadshus i modernistisk stil rymmande 40 bostads-lägenheter.

Adlon | Nybyggnad

Gårdstillbyggnaden inom Kvarteret Boken är en vitalisering och ett ianspråktagande av den befintliga fastighetens gård genom ett tillägg med en gårdsöverbyggnad som rymmer frukostmatsal för det befintliga Elite Hotel Adlons gäster.